image2 image3 image1

Politikon.cz - deník nejen o politice
Zdeněk Jemelík, O (ne)odpovědnosti ministrů PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Neděle, 09 Únor 2014 00:09

Opravování rozhodnutí ministrů spravedlnosti jejich  nástupci dvakrát po sobě v poměrně krátkém časovém odstupu a trestní stíhání úředníků ve věcech, za které odpovídal ministr, stáčí pozornost k otázce osobní odpovědnosti ministrů za nesprávná rozhodnutí.

Exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil se nedávno při příležitosti svědecké výpovědi před soudem vyjádřil, že ministr nemůže být stíhán za politické rozhodnutí, které učinil při výkonu své ústavní pravomoci. Mám pochybnost o správnosti jeho názoru a naopak v jeho mlčenlivém uplatňování vidím jednu z příčin mnoha nepravostí, jichž se přední politici dopouštějí ke škodě státu.

Celý článek...
 
 
Martin Stín, Odebrán zákonnému soudci, zbaven soudní ochrany PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 05 Únor 2014 22:55

Můj názor laika na dvě stížnosti pro porušení zákona, které ve prospěch a v neprospěch miliardáře Pavla Tykače podala bývalá ministryně nespravedlnosti, exprokurátorka Marie Benešová, je totožný s obsahem článku „Pronásledovatelka „justiční mafie“podpořila Pavla Tykače“, který vyšel 12. ledna 2014 na internetových stránkách (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014011201) spolku Šalamoun, na Politikonu a leckde jinde. Je jednoznačně odmítavý, protože přes zjevnou nedůvodnost stížností prosakuje účelovost, snaha pomoci Pavlu Tykačovi stůj co stůj. Podobnou povahu měla i její stížnost v neprospěch Víta Bárty, kterou Nejvyšší soud ČR zamítl. Podáním těchto stížností Marie Benešová znevážila institut stížnosti pro porušení zákona, protože jím dala průchod možná politickým záměrům, možná své poddanosti velkému kapitálu, možná jen svým animozitám, jejichž nezvladatelnost je pro její osobnost příznačná, čili všemu jinému než hledání spravedlnosti. Tím, že se podepsala pod podání dané kvality, se ztrapnila i jako odbornice a znehodnotila svůj beztak falešný obraz bojovnice proti mafiánským praktikám v justici.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Bez kádrů a bez paměti PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelik   
Úterý, 04 Únor 2014 21:19

Nepřeji ĆSSD nic zlého, nicméně při sledování jejích personálních opatření se upevňuji v dojmu, že se pomalu ale jistě sune s malým zpožděním za ODS do propadliště dějin. Je zřejmé, že trpí personální vyprázdněností, takže při obsazování různých funkcí vytahuje jako králíky z klobouku lidi sporných kvalit. Mají-li dobré kamarády nebo aspoň  kamarády kamarádů vlivných činitelů, dostávají se nahoru bez ohledu na různé varovné hlasy (viz vzestup lokálních pražských politiků do náměstkovských křesel).  Když někoho strana moc chce prosadit, uchýlí se i k obcházení vlastních stanov: to je případ Marie Benešové, která musela z ČSSD vystoupit,  aby se mohla drát do Poslanecké  sněmovny na její kandidátce.

 

Aktualizováno Úterý, 04 Únor 2014 23:32
Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Sbohem, paní ministryně – vítejte paní ministryně PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Sobota, 01 Únor 2014 22:54

Když 30. ledna 2014 spadly do mé datové schránky dva vzkazy odstupující ministryně nespravedlnosti Marie Benešové, datované dnem 29. ledna 2014, připomnělo mi to známý úkaz růstu nehtů na rukou nebožtíka:  ministryně už ministryní nebyla, ale její životní projevy ještě doznívaly.

Celý článek...
 
   
Martin Stín, Čerstvé obrázky ze Švejkolandu PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 29 Leden 2014 23:17

Kdyby vstal z mrtvých Jaroslav Hašek a chtěl napsat knihu o Švejkovi, žijícím v naší době ve Švejkolandu, mohl by začít třeba takto: „Tak nám pan prezident nadělil novou vládu, pane Švejk a hned bude zase všecko lepší “ zahlaholila mezi dveřmi doručovatelka Mullerová, která přinesla Švejkovi důchod. „Houby bude všecko lepší, mladá dámo“ odtušil pamětník Švejk. „Jste mladá, nic jste nezažila, proto nevíte, že každá  nová vláda je horší než ta předešlá“. Chvíli po jejím odchodu vypochodoval do světa s polovinou důchodu v kapse. Zašel do Kauflandu, kde si koupil láhev „tuzemáku“ a zbytek peněz utratil v sázkové kanceláři Fortuna za sázky na životnost Sobotkovy vlády. Na přežití delší než jeden rok nevsadil ani korunu a těší se na vysokou výhru.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Soudní tečka za zneužitím soudu PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Neděle, 26 Leden 2014 12:25

On-line vedený soudní proces u Obvodního soudu pro Prahu 5 proti Vítu Bártovi byl vyústěním jidášství intrikánů zevnitř strany Věci veřejné, patrně spolupracujících s vnějšími nepřáteli. Účelem řízení byla politická likvidace Víta Bárty i Věcí veřejných. Napáchané škody jsou nedozírné.

 

Aktualizováno Neděle, 26 Leden 2014 12:35
Celý článek...
 
   
Martin Stín, Plíživá normalizace PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 22 Leden 2014 23:17

Připomene-li laskavému čtenáři název článku pojem „plíživá kontrarevoluce“, není to náhoda. Prožitek „normalizace“, která byla hlavním politickým cílem kolaborantského režimu po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, je pro mou generaci nezapomenutelný: nastolení pokrytectví jako normy chování, lámání charakterů, výměna věrnosti sobě a svým názorům za malé existenční jistoty, smíření s nutností podrobit se režimním rituálům a životu v kulisách potěmkinovských vesnic, příklon k povrchnímu konzumnímu způsobu života byly cenou, kterou jsme platili za záchranu před vítězstvím stále připomínané „plíživé kontrarevoluce“. Jen kvůli ní k nám přece vpadla vojska, jen kvůli ní čeští kolaboranti s okupační mocí zahájili čistky ve veřejné správě, uvnitř KSČ a společenských organizacích, jen kvůli ní nastalo systematické ohlupování elit vynucováním účasti na soustavném ideologickém školení.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Ministerská kachna PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Středa, 22 Leden 2014 01:16

Marie Benešová, ministryně nespravedlnosti v demisi, vládla po celou dobu svého mandátu takřka neviditelně. Působilo to dojmem, že si uvědomuje přechodnost působnosti vlády a chce ministerstvo pouze udržovat v chodu, nepouštět se do velkých změn.

Mírné vzrušení vyvolalo pouze její rozhodnutí stáhnout z Poslanecké sněmovny návrh nového zákona o státním zastupitelství. V prvé chvíli to vysvětlila obavami, že poslanci by v chaotické situaci konce volebního období neměli klid na řádné projednání návrhu. Později se zmínila o úmyslu zákon přepracovat. Ani to nebyl důvod k neklidu, protože na zákonu pracoval dále také nejvyšší státní zástupce.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, O čem se bude v justici mluvit po Otázkách Václava Moravce z 19.1.2014 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Pondělí, 20 Leden 2014 01:09

Vše souvisí se vším. Příslušnou část Otázek Václava Moravce ze dne 19.ledna 2014, vyhrazenou dění v resortu spravedlnosti,  jsem sledoval nejen s vědomím možných změn v resortu spravedlnosti, souvisejících se střídáním vlád a ministryň, ale i pod zorným úhlem zprávy o neúspěchu Jiřího Pospíšila na kongresu ODS.

Ještě nedávno sebejistý bezbřehý populista naznačoval, že by se mohl stát zachráncem strany nebo aspoň k jejímu zotavení vydatně přispět z významného postavení v celostátním vedení. Ale po několika hodinách jednání kongresu ODS spadl na úroveň pouhého regionálního vůdce a zasedání opustil. Zajímavosti jeho pádu dodává skutečnost, že Jiří Pospíšil byl nejen nepřehlédnutelnou osobností předvčerejší a včerejší ODS, ale také nejdéle sloužícím polistopadovým ministrem spravedlnosti. V resortu i přímo uvnitř úřadu za sebou zanechal stopu, která  není zdaleka jednoznačná. I když časový úsek mezi dnem jeho nenadálého odvolání  a dneškem vyplnili svou činností dva jeho nástupci s krátkými mandáty, je tu a tam stále ještě viditelná. Je proto na místě otázka, co z ní odolá nadcházejícím změnám.

Celý článek...
 
   
Martin Stín, Test spolehlivosti a rozumnosti PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 15 Leden 2014 22:59

Byla to velká sláva, když pan prezident převedl správu agendy žádostí o milost na ministerstvo nespravedlnosti. Paní ministryně přijala jeho rozhodnutí s  vstřícností oddané poddané a přímo se dmula důležitostí, když sdělovala urbi et orbi, že pro zvládnutí nového úkolu  zřizuje na ministerstvu zvláštní oddělení, do něhož přijme sedm nových pracovníků (nedožadovala se převedení nadbytečných úředníků i s tabulkovými  místy z Kanceláře prezidenta republiky).


Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Pronásledovatelka „justiční mafie“ podpořila Pavla Tykače PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Neděle, 12 Leden 2014 02:51

Exprokurátorka Marie Benešová, ministryně nespravedlnosti v demisi, vykonávající až dosud svůj úřad téměř neviditelně, před vypršenim mandátu vyvolala rozruch tím, že vydala dvě stížnosti pro porušení zákona, týkající se trestního stíhání  miliardáře Pavla Tykače kvůli jeho údajné účasti na vytunelování CS Fondů.

 

Aktualizováno Pondělí, 20 Leden 2014 01:17
Celý článek...
 
   
Martin Stín, Policie jako hračka politiků PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 08 Leden 2014 22:51

Dnem 8. ledna 2014 se z rozhodnutí ministra vnitra Martina Peciny Petr Lessy znova ujal úřadu policejního prezidenta a Martin Červíček se vrátil do postavení jeho prvního náměstka.  Situace na Policejním prezidiu ČR se tak v hrubých rysech  vrátila do stavu  před 29. srpnem 2011, kdy exministr Jan Kubice bezohledně vyhodil Petra Lessyho na dlažbu bez nároku na výsluhu.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, K Otázkám Vymývače mozků (OVM, ČT 24)z 5.1.2014 PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Neděle, 05 Leden 2014 19:50

Až dosud jsem se pouštěl do komentování Otázek Vymývače mozků (pardon, Otázek Václava Moravce), protože mě dílem pobuřoval nepoměr mezi sebevědomím moderátora, přecházejícím místy až do nadutosti, a jeho povrchní, neúplnou znalostí probírané problematiky, dílem proto, že pořad ve výsledku podával veřejnosti účelově zkreslený obraz skutečnosti.

Celý článek...
 
   
Martin Stín, Klausova drobná zlomyslnost PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 01 Leden 2014 22:52

Veřejnost projevila velmi malé pochopení pro vánoční projev prezidenta Miloše Zemana. Mnozí jej vůbec nesledovali, ač v minulosti by jim bez novoročního projevu prezidenta nechutnal oběd. Nelíbil se nápad opustit tradici novoroční projevů, byť založenou Klementem Gottwaldem, ani rozhodnutí promluvit 26. prosince stejně jako kdysi Tomáš G. Masaryk, po něm Edvard Beneš a posléze Emil Hácha. Nelíbilo se, že pan prezident nepronesl obdobu „poselství o stavu Unie“, ale mluvil hlavně o sobě, ač to přirozeně vyplývalo z jeho záměru složit účty voličům i ostatním občanům. Ovšem i jeho „vyúčtování“ sklidilo odmítavé hodnocení: prý v něm bylo příliš mnoho sebechvály a na něco se i raději zapomnělo. Za opuštění tradice, a možná nejen za to, zaplatil Miloš Zeman poklesem diváckého zájmu proti novoročním projevům Václava Klause.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Neslitovný prezident PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Pátek, 27 Prosinec 2013 03:30

Páně prezidentovo vánoční poselství se dobře poslouchalo. Na jeho celkovém ladění byla patrná snaha o vánoční pohodovost. Řečnický výkon působil jasnou utříděností myšlenek, plynulostí projevu a jazykovou čistotou příjemně. Nevnímal jsem jej jako narušení sváteční nálady Vánoc. Navázání na tradici, založenou T.G. Masarykem, a rozhodnutí nejít ve stopách Klementa Gottwalda, je dobrý důvod pro to, aby hlava státu oslovila občany právě v této době.

Celý článek...
 
   
Martin Stín, Stále zelená amnestie PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 3
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 25 Prosinec 2013 22:57

Za několik hodin uplyne rok od posledního novoročního projevu pana prezidenta Václava Klause, v němž překvapivě vyhlásil amnestii. Strhl tím na sebe příval štvaní, živený zčásti politickými pleticháři, obávajícími se jeho vstupu na volný trh s hlasy voličů, zčásti advokáty, kteří přišli o klienty. Stejně jako na konci mandátu Václava Havla i v tomto případě proběhlo policejní vyšetřování podezření, že jeho rozhodnutí bylo ovlivněno podplácením. A stejně jako tehdy policie věc odložila, protože se podezření nepotvrdilo.

Aktualizováno Středa, 25 Prosinec 2013 23:48
Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, K Otázkám Vymývače mozků (OVM, ČT 24)z 22.12.2013 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Středa, 25 Prosinec 2013 01:30

Ta část Otázek Vymývače mozků z 22. prosince 2013, která náplní zasahovala do zájmové sféry spolku Šalamoun, tedy vystoupení ředitelů celostátních útvarů PČR Milana Komárka (Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality SKPV) a Roberta Šlachty (Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV), byla nezajímavá, téměř nudná. Její ráz ozřejmím variací na téma bonmotu Roberta Šlachty o lidech s IQ automatické pračky: komentátor se usilovně snažil prokázat svůj nárok na tuto klasifikaci marnými pokusy o vyprovokování policistů k poskytnutí informací, o nichž určitě věděl, že je vydat nesmí (pokud to nevěděl, na tak vysokou třídu IQ by nárok neměl) a zdánlivě zasvěceným mudrováním o dávno odloženém záměru na zřízení Národního bezpečnostního úřadu. Policisté se převážně omezili na vysvětlování, že se o stavu vyšetřování rozpracovaných případů a záměrech do budoucna nemohou vyjadřovat. Veřejnost se v žádném případě nedověděla nic, bez čeho by se neobešla. V někom možná vznikl dojem, že Václav Moravec rozumí všemu včetně vnitřních poměrů v Policii ČR a trestního řízení.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Soudci sobě VIII-Jak soudci soudili soudce PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Čtvrtek, 19 Prosinec 2013 13:18

Píši tento článek v předvánočním čase, kdy si uvědomuji více než jindy, že trest odnětí svobody dopadá nejen na odsouzené, ale také na jejich nevinné blízké. Rodiny mnoha z nich ztrácejí zdroj příjmů, což se o Vánocích pociťuje tíživěji než jindy. Nejvíce citově strádají děti, které se provinily jen tím, že se narodily rodičům, jež si nevybraly. Trpí zvláště ty nejmenší, jež se s nepříjemnou situací neumí vyrovnat. Prožitky z tohoto vývojového období jsou nesmírně významné pro utváření jejich osobnosti a budou je skrytě či zprostředkovaně pronásledovat celý život.

Celý článek...
 
   
Martin Stín, Kauza Kubice, Bílek & spol. PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 18 Prosinec 2013 22:57

Odpůrci rozhodnutí ministra vnitra Martiny Peciny o vrácení Petra Lessyho do služebního poměru   a tím i do funkce policejního prezidenta přišli o oblíbený argument: výtka, že měl vzít ohled na podnět Městského státního zastupitelství v Praze nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi k podání dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze z 9. října 2013 o zastavení trestního stíhání Petra Lessyho, je nadále bezpředmětná, protože Pavel Zeman tužbám pražských žalobců nevyhoví. Usnesení Městského soudu v Praze by případně mohla ještě napadnout ministryně spravedlnosti stížností pro porušení zákona, podanou v neprospěch obžalovaného, ale i kdyby snad s ní u Nejvyššího soudu ČR uspěla, mělo by to jen akademický význam bez praktických účinků na postavení Petra Lessyho.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, K Otázkám Vymývače mozků (OVM, ČT 24)z 15.12.2013 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Neděle, 15 Prosinec 2013 20:17

Veřejnoprávní televize věnuje policejněprezidentskému schizmatu neutuchající pozornost, přičemž dává jednoznačně najevo, že neschvaluje rozhodnutí ministra vnitra Martina Peciny o vrácení Petra Lessyho do řad příslušníků policejního sboru a na tabulkové místo policejního prezidenta. Václav Moravec zasvětil vymývání mozků veřejnosti k tomuto námětu již třetí vydání svých Otázek (obě předchozí jsem rovněž komentoval: http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013120201; http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013120801). Je to nápadný nepoměr proti malé pozornosti, kterou před rokem a půl věnoval Kubiceho puči ve vedení Policie ČR. V Otázkách dne 19. srpna 2012 si ministr Jan Kubice postěžoval, že se nesnáší s policejním prezidentem, a jediným ohlasem na následné vypuzení Petra Lessyho z policejního sboru ze dne 29.srpna 2012 bylo představení nového policejního prezidenta Martina Červíčka již v Otázkách dne 2.září 2012. Petr Lessy se v kritických dnech svého profesního i osobního života v Otázkách neobjevil a svou pověst zde neobhajoval. Naproti tomu Martin Červíček dostal příležitost bezprostředně po rozhodnutí ministra Martina Peciny zahájit přezkum platnosti jeho jmenování.  ČT 24 mu tím poskytla odškodnění za nemožnost splnit si ještě před koncem roku touhu po veřejném vystoupení, které chtěl uskutečnit před bezpečnostním výborem Poslanecké sněmovny.

 

Aktualizováno Neděle, 15 Prosinec 2013 20:31
Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Božská Daniela PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Pátek, 13 Prosinec 2013 15:24

Od „vyhnání z ráje“ (Události, komentáře ČT 24) Daniely Drtinové do pořadu „Interview Daniely Drtinové“ v čase s menší sledovaností sleduji výkony šarmantní komentátorky zřídka, hlavně proto, že mě její hosté většinou nezajímají. Nicméně její rozhovor s Martinem Pecinou dne 12.prosince 2013 mě k obrazovce přilákal.

Celý článek...
 
   


Strana 4 z 18