image2 image3 image1

Politikon.cz - deník nejen o politice
Zdeněk Jemelík, Všetečka ministryně PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Sobota, 08 Březen 2014 23:43

Paní ministryně Helena Válková opět překvapila: nezasvětila sobotu 8. března oslavě Mezinárodního dne žen ani odpočinku, ale vydala se na inspekční návštěvu do Valdic, do jedné z našich nejtěžších věznic. Nepamatuji si, že by někdo z jejích předchůdců strávil sobotu takovým způsobem. Obecně se ministři příliš do věznic nehrnuli. Teprve Jiří Pospíšil za svého druhého mandátu, kdy již přeplněné věznice byly skutečně velkým problémem,  aspoň svěřil vězeňskou agendu do péče 1. náměstka, a jak Jan Kubata, tak jeho nástupce Daniel Volák věznice navštěvovali (ne vždy k potěšení vedení věznic).

Celý článek...
 
 
Martin Stín, Já a pan ředitel jsme rozhodli… PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 05 Březen 2014 22:53

Ze školních let jsem si uchoval vzpomínku na svéráznou postavu školníka, který se vyznačoval hloupostí, okázale projevovanou hrdostí na členství ve vládnoucí straně a neuvěřitelnou panovačností, s kterou zatlačoval do pozadí ředitele školy. Občas k nám promlouval prostřednictvím školního rozhlasu o opatřeních ke zlepšení pořádku. Promluvy zahajoval slovy „já a pan ředitel jsme rozhodli…“

Celý článek...
 
   
Martin Stín, Policie opět v rukou politiků PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 26 Únor 2014 22:52

Vztah totalitního státu k politické orientaci policie byl jednoduchý a přímočarý: Sbor národní bezpečnosti byl otevřeně nástrojem bezpečnostní politiky vládnoucí strany. S nastolením pluralitního systému se zrodil dříve neznámý fenomén schizofrenního postoje politiků k policii, spojujícího v sobě oficiální linii ochrany její apolitičnosti a skrytou snahu vládních stran o získání co největšího neviditelného vlivu na ni, uplatňovaného hlavně personální politikou. Projevem nejvyššího stupně bezostyšnosti v zacházení s policií bylo zřízení tajného policejního týmu Mlýn (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2005011302) sociálnědemokratickým ministrem vnitra Stanislavem Grossem, který jej používal pro své i stranické potřeby a kupodivu za to neskončil za mřížemi. Protiváhou k jeho praktikám bylo kultivovanější, nicméně nejméně stejně účinné ovlivňování chování policie  ministrem Ivanem Langerem, vynálezcem hesla „Pomáhat a chránit“, od jehož zavedení stále přibývá případů použití nepřiměřeného násilí při policejních zásazích.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Nevinná nezákonnost PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Pátek, 21 Únor 2014 19:29

V dnešní uspěchané době se na nás ze všech stran valí proudy informací, jež nestačíme strávit. Ve vzájemném dorozumívání si proto pomáháme ustálenými pojmy, jež mají povahu  těsnopisných samoznaků: jsou krátké a skrývá se za nimi zvykově zakotvený širší význam. Při setkání s nimi jejich náplň zpravidla neověřujeme, neboť počítáme s tím, že odpovídá úzu. Ve skutečnosti se ale za nimi někdy v závislosti na různých okolnostech skrývá méně běžný obsah. Pak  jejich výklad v souladu se zvykovým pojetím může vést k nedorozumění.

Jedním z takových „samoznaků“ je „nezákonnost“, která při použití v trestněprávních souvislostech sice zní obvykle hrozivě, ale její zvykový výklad může být zavádějící.

 

Aktualizováno Sobota, 22 Únor 2014 01:09
Celý článek...
 
   
Martin Stín, Ministryně překvapuje PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 19 Únor 2014 22:56

Distingovaný zjev paní ministryně Heleny Válkové a její spíše studené vystupování se zdály být předzvěstí nudného klidu v resortu za jejího panování. Od první polistopadové ministryně spravedlnosti, přicházející z akademického prostředí, se očekávalo soustředění na legislativní činnost a jen pomalá orientace v agendách, vyžadujících rázné operativní rozhodování. Jenže všecko je jinak. Vůbec by mě nepřekvapilo zjištění, že se paní ministryně v rámci přípravy na převzetí úřadu poučila u Niccolo Machiavelliho a rozhodla se během prvních dnů svého působení v úřadě spáchat na podřízených všechna připravená příkoří, aby pak již mohla do konce mandátu pracovat v pohodě.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, 16.února z OVM řádně zadunělo PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 2
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Pondělí, 17 Únor 2014 01:25

Kdyby vstal z mrtvých Ladislav Mňačko, mohl by napsat novelu Jak chutná moc II., nebo ještě lépe Moc chutná opojně. Názvu by  rozuměli všichni, kdo vědí, co se děje, když lidé opojení příliš podléhají. Nejde vůbec jen o opojení alkoholem, také moc je silná droga. Současné dění ve Švejkolandu by poskytlo dost podkladů nejen například z dění kolem manželů Nečasových, ale sice jinak, nicméně také z dovádění nové vlády, hýřící personálními a jinými překvápky.

Celý článek...
 
   
Martin Stín, Pozapomenutý šlágr PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 12 Únor 2014 23:21

Jan Schneider mi připomněl článkem „Náramky s drahokamy“, který vyšel 6.února 2014 na Neviditelném psu (http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-naramky-s-drahokamy-di7-/p_politika.aspx?c=A140203_194636_p_politika_wag), pozapomenutý šlágr let 2009 a 2010 – trest domácího vězení, který se dostal do škály udělovaných trestů se zavedením nového trestního zákoníku od 1. ledna 2010.

Osud této novinky je ryze pospíšilovsko-švejkolandský. V r.2009 byla vlajkovou lodí mediálních akcí ve prospěch popularity mladého ministra nespravedlnosti Jiřího Pospíšila. Byl to nosný námět pro četná vystoupení ve prospěch jeho osobní popularity. Věznice byly přeplněné, vězňů stále přibývalo a peněz na provoz věznic se nedostávalo. Podíl odsouzených s tresty odnětí svobody do jednoho roku dosahoval téměř 30%. Konkrétně ke konci roku 2009 jich bylo 6.374, v r.2010 již 7.054. Kromě odsouzených ve výkonu trestu bylo ve věznicích více než dva tisíce vazebně stíhaných obviněných. Tato vysoká čísla lákala k využití domácího vězení k jejich snížení.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, O (ne)odpovědnosti ministrů PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Neděle, 09 Únor 2014 00:09

Opravování rozhodnutí ministrů spravedlnosti jejich  nástupci dvakrát po sobě v poměrně krátkém časovém odstupu a trestní stíhání úředníků ve věcech, za které odpovídal ministr, stáčí pozornost k otázce osobní odpovědnosti ministrů za nesprávná rozhodnutí.

Exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil se nedávno při příležitosti svědecké výpovědi před soudem vyjádřil, že ministr nemůže být stíhán za politické rozhodnutí, které učinil při výkonu své ústavní pravomoci. Mám pochybnost o správnosti jeho názoru a naopak v jeho mlčenlivém uplatňování vidím jednu z příčin mnoha nepravostí, jichž se přední politici dopouštějí ke škodě státu.

Celý článek...
 
   
Martin Stín, Odebrán zákonnému soudci, zbaven soudní ochrany PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 05 Únor 2014 22:55

Můj názor laika na dvě stížnosti pro porušení zákona, které ve prospěch a v neprospěch miliardáře Pavla Tykače podala bývalá ministryně nespravedlnosti, exprokurátorka Marie Benešová, je totožný s obsahem článku „Pronásledovatelka „justiční mafie“podpořila Pavla Tykače“, který vyšel 12. ledna 2014 na internetových stránkách (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014011201) spolku Šalamoun, na Politikonu a leckde jinde. Je jednoznačně odmítavý, protože přes zjevnou nedůvodnost stížností prosakuje účelovost, snaha pomoci Pavlu Tykačovi stůj co stůj. Podobnou povahu měla i její stížnost v neprospěch Víta Bárty, kterou Nejvyšší soud ČR zamítl. Podáním těchto stížností Marie Benešová znevážila institut stížnosti pro porušení zákona, protože jím dala průchod možná politickým záměrům, možná své poddanosti velkému kapitálu, možná jen svým animozitám, jejichž nezvladatelnost je pro její osobnost příznačná, čili všemu jinému než hledání spravedlnosti. Tím, že se podepsala pod podání dané kvality, se ztrapnila i jako odbornice a znehodnotila svůj beztak falešný obraz bojovnice proti mafiánským praktikám v justici.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Bez kádrů a bez paměti PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelik   
Úterý, 04 Únor 2014 21:19

Nepřeji ĆSSD nic zlého, nicméně při sledování jejích personálních opatření se upevňuji v dojmu, že se pomalu ale jistě sune s malým zpožděním za ODS do propadliště dějin. Je zřejmé, že trpí personální vyprázdněností, takže při obsazování různých funkcí vytahuje jako králíky z klobouku lidi sporných kvalit. Mají-li dobré kamarády nebo aspoň  kamarády kamarádů vlivných činitelů, dostávají se nahoru bez ohledu na různé varovné hlasy (viz vzestup lokálních pražských politiků do náměstkovských křesel).  Když někoho strana moc chce prosadit, uchýlí se i k obcházení vlastních stanov: to je případ Marie Benešové, která musela z ČSSD vystoupit,  aby se mohla drát do Poslanecké  sněmovny na její kandidátce.

 

Aktualizováno Úterý, 04 Únor 2014 23:32
Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Sbohem, paní ministryně – vítejte paní ministryně PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Sobota, 01 Únor 2014 22:54

Když 30. ledna 2014 spadly do mé datové schránky dva vzkazy odstupující ministryně nespravedlnosti Marie Benešové, datované dnem 29. ledna 2014, připomnělo mi to známý úkaz růstu nehtů na rukou nebožtíka:  ministryně už ministryní nebyla, ale její životní projevy ještě doznívaly.

Celý článek...
 
   
Martin Stín, Čerstvé obrázky ze Švejkolandu PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 29 Leden 2014 23:17

Kdyby vstal z mrtvých Jaroslav Hašek a chtěl napsat knihu o Švejkovi, žijícím v naší době ve Švejkolandu, mohl by začít třeba takto: „Tak nám pan prezident nadělil novou vládu, pane Švejk a hned bude zase všecko lepší “ zahlaholila mezi dveřmi doručovatelka Mullerová, která přinesla Švejkovi důchod. „Houby bude všecko lepší, mladá dámo“ odtušil pamětník Švejk. „Jste mladá, nic jste nezažila, proto nevíte, že každá  nová vláda je horší než ta předešlá“. Chvíli po jejím odchodu vypochodoval do světa s polovinou důchodu v kapse. Zašel do Kauflandu, kde si koupil láhev „tuzemáku“ a zbytek peněz utratil v sázkové kanceláři Fortuna za sázky na životnost Sobotkovy vlády. Na přežití delší než jeden rok nevsadil ani korunu a těší se na vysokou výhru.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Soudní tečka za zneužitím soudu PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Neděle, 26 Leden 2014 12:25

On-line vedený soudní proces u Obvodního soudu pro Prahu 5 proti Vítu Bártovi byl vyústěním jidášství intrikánů zevnitř strany Věci veřejné, patrně spolupracujících s vnějšími nepřáteli. Účelem řízení byla politická likvidace Víta Bárty i Věcí veřejných. Napáchané škody jsou nedozírné.

 

Aktualizováno Neděle, 26 Leden 2014 12:35
Celý článek...
 
   
Martin Stín, Plíživá normalizace PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 22 Leden 2014 23:17

Připomene-li laskavému čtenáři název článku pojem „plíživá kontrarevoluce“, není to náhoda. Prožitek „normalizace“, která byla hlavním politickým cílem kolaborantského režimu po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, je pro mou generaci nezapomenutelný: nastolení pokrytectví jako normy chování, lámání charakterů, výměna věrnosti sobě a svým názorům za malé existenční jistoty, smíření s nutností podrobit se režimním rituálům a životu v kulisách potěmkinovských vesnic, příklon k povrchnímu konzumnímu způsobu života byly cenou, kterou jsme platili za záchranu před vítězstvím stále připomínané „plíživé kontrarevoluce“. Jen kvůli ní k nám přece vpadla vojska, jen kvůli ní čeští kolaboranti s okupační mocí zahájili čistky ve veřejné správě, uvnitř KSČ a společenských organizacích, jen kvůli ní nastalo systematické ohlupování elit vynucováním účasti na soustavném ideologickém školení.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Ministerská kachna PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Středa, 22 Leden 2014 01:16

Marie Benešová, ministryně nespravedlnosti v demisi, vládla po celou dobu svého mandátu takřka neviditelně. Působilo to dojmem, že si uvědomuje přechodnost působnosti vlády a chce ministerstvo pouze udržovat v chodu, nepouštět se do velkých změn.

Mírné vzrušení vyvolalo pouze její rozhodnutí stáhnout z Poslanecké sněmovny návrh nového zákona o státním zastupitelství. V prvé chvíli to vysvětlila obavami, že poslanci by v chaotické situaci konce volebního období neměli klid na řádné projednání návrhu. Později se zmínila o úmyslu zákon přepracovat. Ani to nebyl důvod k neklidu, protože na zákonu pracoval dále také nejvyšší státní zástupce.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, O čem se bude v justici mluvit po Otázkách Václava Moravce z 19.1.2014 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Pondělí, 20 Leden 2014 01:09

Vše souvisí se vším. Příslušnou část Otázek Václava Moravce ze dne 19.ledna 2014, vyhrazenou dění v resortu spravedlnosti,  jsem sledoval nejen s vědomím možných změn v resortu spravedlnosti, souvisejících se střídáním vlád a ministryň, ale i pod zorným úhlem zprávy o neúspěchu Jiřího Pospíšila na kongresu ODS.

Ještě nedávno sebejistý bezbřehý populista naznačoval, že by se mohl stát zachráncem strany nebo aspoň k jejímu zotavení vydatně přispět z významného postavení v celostátním vedení. Ale po několika hodinách jednání kongresu ODS spadl na úroveň pouhého regionálního vůdce a zasedání opustil. Zajímavosti jeho pádu dodává skutečnost, že Jiří Pospíšil byl nejen nepřehlédnutelnou osobností předvčerejší a včerejší ODS, ale také nejdéle sloužícím polistopadovým ministrem spravedlnosti. V resortu i přímo uvnitř úřadu za sebou zanechal stopu, která  není zdaleka jednoznačná. I když časový úsek mezi dnem jeho nenadálého odvolání  a dneškem vyplnili svou činností dva jeho nástupci s krátkými mandáty, je tu a tam stále ještě viditelná. Je proto na místě otázka, co z ní odolá nadcházejícím změnám.

Celý článek...
 
   
Martin Stín, Test spolehlivosti a rozumnosti PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 15 Leden 2014 22:59

Byla to velká sláva, když pan prezident převedl správu agendy žádostí o milost na ministerstvo nespravedlnosti. Paní ministryně přijala jeho rozhodnutí s  vstřícností oddané poddané a přímo se dmula důležitostí, když sdělovala urbi et orbi, že pro zvládnutí nového úkolu  zřizuje na ministerstvu zvláštní oddělení, do něhož přijme sedm nových pracovníků (nedožadovala se převedení nadbytečných úředníků i s tabulkovými  místy z Kanceláře prezidenta republiky).


Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Pronásledovatelka „justiční mafie“ podpořila Pavla Tykače PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Neděle, 12 Leden 2014 02:51

Exprokurátorka Marie Benešová, ministryně nespravedlnosti v demisi, vykonávající až dosud svůj úřad téměř neviditelně, před vypršenim mandátu vyvolala rozruch tím, že vydala dvě stížnosti pro porušení zákona, týkající se trestního stíhání  miliardáře Pavla Tykače kvůli jeho údajné účasti na vytunelování CS Fondů.

 

Aktualizováno Pondělí, 20 Leden 2014 01:17
Celý článek...
 
   
Martin Stín, Policie jako hračka politiků PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 08 Leden 2014 22:51

Dnem 8. ledna 2014 se z rozhodnutí ministra vnitra Martina Peciny Petr Lessy znova ujal úřadu policejního prezidenta a Martin Červíček se vrátil do postavení jeho prvního náměstka.  Situace na Policejním prezidiu ČR se tak v hrubých rysech  vrátila do stavu  před 29. srpnem 2011, kdy exministr Jan Kubice bezohledně vyhodil Petra Lessyho na dlažbu bez nároku na výsluhu.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, K Otázkám Vymývače mozků (OVM, ČT 24)z 5.1.2014 PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Neděle, 05 Leden 2014 19:50

Až dosud jsem se pouštěl do komentování Otázek Vymývače mozků (pardon, Otázek Václava Moravce), protože mě dílem pobuřoval nepoměr mezi sebevědomím moderátora, přecházejícím místy až do nadutosti, a jeho povrchní, neúplnou znalostí probírané problematiky, dílem proto, že pořad ve výsledku podával veřejnosti účelově zkreslený obraz skutečnosti.

Celý článek...
 
   
Martin Stín, Klausova drobná zlomyslnost PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 01 Leden 2014 22:52

Veřejnost projevila velmi malé pochopení pro vánoční projev prezidenta Miloše Zemana. Mnozí jej vůbec nesledovali, ač v minulosti by jim bez novoročního projevu prezidenta nechutnal oběd. Nelíbil se nápad opustit tradici novoroční projevů, byť založenou Klementem Gottwaldem, ani rozhodnutí promluvit 26. prosince stejně jako kdysi Tomáš G. Masaryk, po něm Edvard Beneš a posléze Emil Hácha. Nelíbilo se, že pan prezident nepronesl obdobu „poselství o stavu Unie“, ale mluvil hlavně o sobě, ač to přirozeně vyplývalo z jeho záměru složit účty voličům i ostatním občanům. Ovšem i jeho „vyúčtování“ sklidilo odmítavé hodnocení: prý v něm bylo příliš mnoho sebechvály a na něco se i raději zapomnělo. Za opuštění tradice, a možná nejen za to, zaplatil Miloš Zeman poklesem diváckého zájmu proti novoročním projevům Václava Klause.

Celý článek...
 
   


Strana 4 z 18