image2 image3 image1

Politikon.cz - deník nejen o politice
Zdeněk Jemelík, Temná moc žalobců XX PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Pátek, 27 Září 2013 01:17

Nedotknutelní

Díky velkým trestním případům z letošního roku si veřejnost začíná s překvapením uvědomovat nesmírnou moc státních zástupců. Ozývají se obavy, zda se nekontrolovaná síla jejich úřadu nestává nebezpečím pro stát, jehož zájmy má chránit. V této souvislosti roste zájem o pravidla, jimiž se tajuplný úřad ve svém chování řídí, a to i o ta nepsaná.

Celý článek...
 
 
Martin Stín, Volební soupeření ministrů II. PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 25 Září 2013 21:55

Před týdnem jsem se na tomto místě (http://www.politikon.cz/index.php/sloupek-politikonu/9/4892-martin-stin-volebni-soupereni-ministru-i

http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013091901)) zabýval bývalým ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem jako „jedničkou“ na kandidátní listině ODS v Západočeském kraji. Současná ministryně spravedlnosti v demisi Marie Benešová naproti tomu podporuje socialistickou konkurenci na 10. místě kandidátky ČSSD v Severočeském kraji.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Poprask kolem Vidnavy PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Neděle, 22 Září 2013 14:51

Shodou okolností se stalo, že vzápětí po uveřejnění článku Volební soupeření ministrů I.

(http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013091901), zabývajícího se bývalým ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem jako „ jedničkou“ na kandidátce ODS v Západočeském kraji, proskočila na veřejnost zpráva, že panu exministrovi hrozí další nepříjemnosti v souvislosti s policejním vyšetřováním „kauzy Vidnava“, o které je v článku rovněž zmínka. Jiskra vyskočila v pátek 20.9. 2013 z internetových stránek Víta Bárty (http://vitbarta.cz/ze-zakulisi/1937-ze-svedka-obvineny-kauza-vidnava-zacne-od-zacatku-pospisil-musi-znovu-k-vyslechu.htm#.Uj4djxjQDnc), který stojí ve volebním soupeření proti Jiřímu Pospíšilovi jako „jednička“ na krajské kandidátce Úsvitu přímé demokracie.  O objektivizaci informace se následně pokusil pohotový Radim Vaculík na Novinkách (http://www.novinky.cz/domaci/313938-barta-se-pustil-do-pospisila-budete-obvinen-pak-ucukl.html).

 

Aktualizováno Neděle, 22 Září 2013 15:23
Celý článek...
 
   
Martin Stín, Volební soupeření ministrů I. PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 18 Září 2013 21:54

V úterý odevzdalo 24 politických stran kandidátky pro říjnové předčasné volby. Byl odstartován běh o závod pro  několik set závodníků, z nichž mnozí předstírají ochotu nezištně se obětovat  ve prospěch vlasti, ačkoli jim jde hlavně o příjemný způsob obživy nebo o ukojení ctižádostivosti. Na kandidátkách se objevilo i několik tváří se vztahem k resortu spravedlnosti, dokonce hned dva ministři- bývalý ministr Jiří Pospíšil a současná ministryně v demisi Marie Benešová. Z minulosti obou ministrů lze odhadnout, jak velkým dobrodiním nebo naopak pohromou pro občany by bylo jejich působení v nové vládě, proto se jimi budu postupně zabývat.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Ministryně vs. žalobkyně PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Pondělí, 16 Září 2013 22:58

Státní zástupci se dlouhá léta domáhali posílení nezávislosti na politicích. Poražená vládní koalice je v tom aspoň slovně podporovala. Nástrojem ochrany proti svévoli politiků mělo  být přijetí nového zákona o státním zastupitelství.

To vše je zapomenuto. Ministryní spravedlnosti se stala dlouholetá předlistopadová prokurátorka Marie Benešová, socialistka, spřažená s velkým kapitálem, která otevřeně tíhne k zachování poměrů, na které si kdysi zvykla. Byly to přece přímo idylické časy, kdy ministr spravedlnosti byl skutečným nadřízeným a prokurátoři navíc podléhali orgánům KSČ. V souladu s příslovím „starého psa novým kouskům nenaučíš“ hledí paní exprokurátorka nevlídně na novinky, prosazované střední generací státních zástupců, již nezatížených myšlenkovými stereotypy, vytvořenými ve službě starému režimu.

Celý článek...
 
   
Martin Stín, Jak „udělat“ policajta PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 11 Září 2013 21:54

Obhájce v trestním řízení stojí nekřesťanské peníze. Proto je moudré této útratě se prozíravě vyhýbat. Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout,  je ovšem poctivý život v souladu s právem  a dobrými mravy. Jsou ale lidé, které taková cesta přímo odpuzuje. Těm pak nezbývá než nastartovat vynalézavost. Mohou se mezi nimi najít i koumáci, kterým se podaří zadřít ložiska koleček trestní mašinerie obrácením postavení stran: zaženou policisty do role obviněných a sami se převlečou za nástroj spravedlnosti. Dokládá to následující příběh.

Celý článek...
 
   
Martin Stín, Miloš Zeman skončí v pekle PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 04 Září 2013 21:55

Vlídná katechetka mi jako prvňáčkovi vložila do vědomí představu, že jednou všichni staneme před Posledním soudem. Běžní hříšníci si před vstupem do ráje odbydou nějakou dobu v očistci, nenapravitelné hříšníky očekává věčné soužení v pekle.

Po nedělním vystoupení pana prezidenta v Partii TV Prima mám obavy, že vyslovením podpory myšlence revize zákona č.428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi si právě zajistil odsouzení do pekla. Tak jednoznačný útok na majetkové zájmy církví, především církve římskokatolické, přece nelze odčinit dočasným umístěním v očistci. Vidím v tom ovšem i předzvěst svého posmrtného údělu, poněvadž pan prezident se v tomto případě velmi přesně přiblížil mému hodnocení zákona, vyjádřenému v několika článcích, z nichž odkazuji aspoň na dva příklady: (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013060601; http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013022201).

Celý článek...
 
   
Martin Stín, Bijte Klause ! PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 2
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 28 Srpen 2013 21:49

Jsou to zvláštní náhody: sotva někdo začne šťourat do temných zákoutí politiky nebo podezřelých obchodů a neopatrně vystrčí hlavu, právě v tu chvíli se najde nástroj, kterým po ní dostane. S oblibou se k takovému účelu používá mediální špinění, a když to nestačí, nastupují stížnosti nadřízeným a posléze trestní oznámení, jichž se ve zvláště „naléhavých“ případech vždy chopí nějaký pohotový státní zástupce. Z poslední doby by o tom mohli vyprávět své například Ivo Ištvan nebo Alena Vitásková, zpoza mříží Roman Pekárek a jiní.

 

Aktualizováno Čtvrtek, 29 Srpen 2013 22:12
Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Chceme právní stát ? PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Pondělí, 26 Srpen 2013 23:54

Žádný politik by si nedovolil vyjádření, že si nepřeje, aby Česká republika byla právním státem. Každý naopak bude přísahat na to, že učiní vše pro to, aby jím skutečně plnohodnotně byla, pokud jí vůbec schází nějaké nepodstatné drobnosti do dosažení žádoucího stavu.

Mezi slovy a činy ale bývají citelné rozpory. Podcenění důležitosti nastolení poměrů plnohodnotného právního státu novou mocí je patrné od jejího nástupu po pádu totalitního režimu. Pozornost politiků se přednostně soustředila na přestavbu ekonomiky, politického systému, méně na zdravotní a sociální služby, zatímco právo a nástroje jeho vynucování byly Popelkou. Jestliže hledání nejvhodnějšího způsobu převedení státního majetku do soukromých rukou bylo provázeno tápáním, pak v oblasti výstavby a postavení orgánů vynucování práva byly rozpaky ještě zřetelnější. Jedním z jejich projevů byla koncepční neujasněnost hranic nezávislosti justice a začlenění celé soustavy nástrojů vynucování práva do soustavy státních orgánů. Vznikla paradoxní situace, kdy na jedné straně se mnozí politizující soudci a státní zástupci domáhají větší nezávislosti, na druhé straně máme v resortu spravedlnosti instituce, jejichž vrcholní představitelé jsou téměř neodvolatelní, nepodléhají prakticky žádné kontrole a ve výkonu běžných činností je řídí v nejlepším případě (tj. pokud existuje) pouze bůh.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Krize jako opona PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Pátek, 23 Srpen 2013 09:54

Napsáno  23.8. 2013 jako aktualizace článku Skryto za oponou, vydaného na Politikonu, a webu spolku Šalamoun dne 22.8.2013.

 

Aktualizováno Pátek, 23 Srpen 2013 09:58
Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Zákonodárci versus prezident PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Čtvrtek, 22 Srpen 2013 12:25

Přinejmenším velká část veřejnosti vidí v  přímo voleném prezidentovi osvíceného „tribuna lidu“, který v případě potřeby zasáhne ve vyšším zájmu jako přerušovač škodlivých záměrů loupeživých politických stran a jejich loutkovodičů. Miloš Zeman se s tímto pojetím svého úřadu zřejmě ztotožňuje a svými osobnostními vlastnostmi a politickými názory jeho nárokům velmi dobře vyhovuje, včetně sklonu k plebejství a k populismu. Vzniká dojem, že nápad na zavedení přímé volby prezidenta jeho tvůrci ušili Zemanovi na míru, nebo se prezident pro tuto úlohu narodil. Využívá oslabení souboru parlamentních stran, vyvolaného pádem Petra Nečase, a vniká do takto vytvořeného volného prostoru s cílem posunout politické poměry v zemi do polohy, v které je chce mít

Celý článek...
 
   
Martin Stín, Skryto za oponou PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 21 Srpen 2013 21:52

Pozornost veřejnosti se soustřeďuje na politickou krizi a její dílčí projevy tak silně, že vzniká informační opona, za kterou se skrývají události, jež by jinak mohly být zdrojem veřejného pohoršení. Nepozorovaně to ovlivňuje bilanci výsledků boje mezi pravicí a levicí.

Příkladem je ztišení hluku kolem zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi. Tytam jsou časy, kdy se Jeroným Tejc bil hrdinně v prsa a hrozil, že ČSSD po vítězných volbách zákon zruší. Zprávy, že probíhá vydávání nemovitého majetku církvím, již ale nevyvolaly pobouření, ba ani nevzbudily velkou pozornost. Na tom by ostatně nebylo  nic pohoršujícího, protože tato část zákona je nesporná, ale veřejnost neznepokojuje ani skutečnost, že se blíží začátek výplaty finančních náhrad, jež proti důsledkům případného zrušení zákona církvím pojistil uspěchaným podpisem smluv Petr Nečas. Dojde-li navíc k uskutečnění Kalouskova záměru na vydání církvím dluhopisů na celou sumu náhrad, bude vymalováno, i kdyby sociální demokraté skutečně vyhráli volby a po nich se rozpomněli na Tejcovu hrozbu. V tomto směru získala spojená katolická pravice v ODS a TOP 09 nad levicí dílčí vítězství, jež má povahu finančního „tunelu“, možná objemově přesahujícího pověstnou „kauzu MUS“. Po namáhavé práci, kterou na dosažení tohoto cíle vynaložila, má nárok na to, aby se z únavy vzpamatovala zaslouženým odpočinkem v opozici.

 

Aktualizováno Středa, 21 Srpen 2013 22:09
Celý článek...
 
   
Martin Stín, Hůř než za bolševika PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 14 Srpen 2013 21:54

Ve společnosti přibývá násilí. Pokud se ho dopouštějí různé nepřizpůsobivé živly, vnímáme to jako sociálněpatologický jev a chápeme, že odezva násilím pořádkových sil je nutným zlem. Účinky zásahů proti násilníkům jsou většinou jen krátkodobé. Dlouhodobé zlepšení situace by přinesla promyšlená prevence, ale to je záležitost příliš složitá, s výsledky nejistými, jež se projeví až v daleké budoucnosti, nepřinese bezprostřední zisk hlasů voličů, proto se do ní nikdo nehrne.

Násilí, kterého se dopouštějí nepřizpůsobiví občané, má v prvé řadě sociální kořeny. Řadím k nim i nudu, která provází život druhé generace, žijící ze sociálních dávek, neznající vyplnění času a vybití energie prací. Vysvětlení přibývání násilí tímto způsobem je přirozené, proto pochopitelné.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Soudci sobě VI PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Úterý, 13 Srpen 2013 20:47

Ve středu 7. srpna 2013 skončila vyhlášením rozsudku neobvyklá kauza Obvodního soudu pro Prahu 2 spisové značky 1 T 164/2012. Rozsudky samosoudkyně Márii Petrovkové si jako spoluobžalovaní vyslechli kladenský  soudce Vlastimil Matula a bývalý vrchní ředitel podsekce dohledu a justice ministerstva spravedlnosti Vladimír Chrástecký. Celé řízení jsem provázel komentáři ke každé části hlavního líčení: 30.května 2013 (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013053002), 12. července 2013 (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013071201) a posléze 1.srpna 2013 (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013080101).

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Hysterický Jiří Pospíšil a tonoucí ODS PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Neděle, 11 Srpen 2013 01:39

Váhal jsem, zda je vhodné, vyjadřovat se k dění uvnitř ODS, s kterou nemám nic společného, popřípadě zda její nehody mají být předmětem veřejného zájmu. Ale strana nepřímo zasahuje do našich životů a rozhodla se svobodně prát své špinavé prádlo před televizními kamerami. Usoudil jsem tedy, že si o pár štiplavých poznámek přímo řekla.

Dění po rozpadu „stojedničky“ působí dojmem, jako by se ODS chtěla zachránit nastolením demokratického centralismu. To je osvědčený nástroj marxistických stran bolševického typu, který jim umožnil pružně zvládat krizové situace. Hovoří  se o něm jako o „demokratickém“, protože se přinejmenším předstírá, že před přijetím politického rozhodnutí proběhne široká diskuse zdola nahoru. Ve chvíli, kdy ji ústředí vyhodnotí a vydá rozhodnutí, demokracie končí a zavládne „centralismus bez přívlastku“: všichni se povinně řídí příkazy nejvyššího řídícího místa. Kdo se nepodřídí, musí z kola ven. Škála hypotetických postihů sahá od vyloučení ze strany až po fyzickou likvidaci.

 

 

 

Aktualizováno Neděle, 11 Srpen 2013 02:03
Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Osa Zeman-Ištvan PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Čtvrtek, 08 Srpen 2013 01:07

Pokud starším čtenářům bude nadpis připomínat jinou „osu“ z časů již značně vzdálených, není to úplně od věci. Pojem „osa“ jako výraz, označující spojenectví dvou mozků se sklonem k silovým řešením, je výstražným znamením, upozorňujícím na hrozící nebezpečí. V tomto případě jde o nebezpečí ze spojení prezidenta a represivního aparátu v tažení za rozšíření jeho osobní moci.

Celý článek...
 
   
Martin Stín, Účet bez hostinského PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 07 Srpen 2013 21:53

Odsunut do pozadí jednáním o osudu vlády Zemanových loutek a monstrprocesem s Davidem Rathem přece jen na veřejnost prosakuje zájem některých politiků a médií o další vývoj příběhu bývalého policejního presidenta Petra Lessyho.

Občas někdo připomene, že Petra Nečase, jemuž asi ze všech nejvíce Lessyho jmenování pohnulo žlučí, mezitím dohnala spravedlnost. To je ale jen konstatování minulosti.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Pidižvíci budou měnit ústavu PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Úterý, 06 Srpen 2013 20:52

Připadá mi logické, že by měla být přímá úměra mezi silou mandátu a rozsahem pravomocí, a to nejen prezidenta, ale kohokoli. Přímo volený prezident by měl být protiváhou k mocenskému monopolu parlamentních stran a měl by dostat prostor pro uplatnění svého vlivu. Nechť si sílu mandátu vychutná: dejme mu více práce, než měli jeho předchůdci. Například rozšířením pravomocí prezidenta v dohledu nad represivními orgány(http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013053001 ). Nicméně jsem již dříve správně předvídal, že političtí pidižvíci se budou snažit omezit pravomoci přímo voleného prezidenta, možná v některých bodech i pod úroveň před zavedením přímé volby. (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013030701)

 

 

A již je to tady: na jistě potřebné zásadní přepracování ústavy není čas a ani by se na něm strany nedohodly, proto se má použít „salámová metoda“. Mluví se především o potřebě vzít prezidentovi právo jmenovat předsedu vlády, nebo je aspoň omezit na pouhý jeden pokus, a určit mu přiměřeně krátkou lhůtu pro jmenování dalšího předsedy vlády po ztroskotání pokusu.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Bulvární hyeny ostouzejí exministryni Danielu Kovářovou PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 2
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Pátek, 02 Srpen 2013 01:07

Dne 31. července 2013 proběhlo u Obvodního soudu pro Prahu 2 předposlední líčení v trestní věci obžalovaných Vlastimila Matuly a Vladimíra Chrásteckého (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013080101), které žaloba viní z nadržování údajným zlodějům sedmdesáti čtyř milionů Kč, Josefu Blažkovi a Rudolfu Tesárkovi. Nadržování mělo spočívat ve vypracování konceptu stížnosti ministryně pro porušení zákona a souvisejícího rozhodnutí o přerušení výkonu trestu do rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Soudci sobě V PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Čtvrtek, 01 Srpen 2013 11:21

Dne 31. července 2013 pokračovalo u Obvodního soudu pro Prahu 2 hlavní líčení v neobvyklé kauze : nestává se každý den, že by se před trestní senát dostali jako spolupachatelé soudce a vysoký úředník ministerstva spravedlnosti. V tomto případě se jedná o kladenského  soudce Vlastimila Matulu a bývalého vrchního ředitele justiční sekce ministerstva spravedlnosti Vladimíra Chrásteckého. O věci jsem psal již 30.května 2013 (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013053002) po zahajovacím dni hlavního líčení a 12. července po druhém hlavním líčení (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013071201). Obžalovaní se odpovídají z pomoci   k přerušení výkonu trestu Josefa Blažka a Rudolfa Tesárka, odsouzených za krádež 74 milionů Kč z auta bezpečnostní agentury. Trestného jednání se měl obž. Vladimír Chrástecký dopustit tím, že zadal obž. Vlastimilu Matulovi vypracování stížnosti pro porušení zákona a souvisejícího rozhodnutí o přerušení výkonu trestu výše zmíněných pachatelů. Soudce Vlastimil Matula jako stážista na ministerstvu spravedlnosti se měl provinit tím, že vypracoval stížnost tak kvalitně, že ji Nejvyšší soud přijal k projednání na veřejném zasedání. Oba jednali s vědomím, že podnět ke stížnosti pro porušení zákona již dříve vyhodnotila záporně referentka Ilona Jakůbková a paní exministryně podepsala soupis odložených stížností, v němž byl tento případ uveden.


Celý článek...
 
   
Martin Stín, Hyeny PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 2
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 31 Červenec 2013 21:53

Lidu je třeba dát chléb a hry, aby si hleděl svého a nepokoušel se mluvit do vládnutí. Do širšího pojmu „hry“ patří i zahrnování veřejnosti záplavou nenáročných informací, nekladoucích velké nároky na přemýšlení. V tomto směru jsme od časů předlistopadových prodělali velký „pokrok“: zatímco kdysi se v novinách o zločinech a lidských tragediích  téměř nepsalo, aby to nevrhalo  stín na počestnost a blažený život „pracujícího lidu“, a později jen střídmě v „černé kronice“, dnes se žádá, aby ze stránek tisku a z televizní obrazovky denně obrazně kapala krev a řinuly se slzy. Etika jde při tom stranou, protože zveřejňované hrůzy a nechutnosti účinně zvyšují sledovanost.

Celý článek...
 
   


Strana 4 z 17